Vizyonumuz

Vizyonumuz ve değerlerimiz 

Türkiye'de kadınlar ve küçük işletmeler ile çevreye duyarlı, sosyal açıdan adil, kaliteli ve bilinçli biryaşam ve iş hayatı sürdürmek.

Bu ideal bizim temel ilkelerimizi tanımlar. 

Çevreye saygı

ELDOKU, daha çok doğal malzemelerle'el-işi' ürünleri yapmaya özen göstermektedir. El ile eğirilmiş ve kök boya ile boyanmış yün, Amerikan bezi, eldokuma pamuklu ve ipek kumaşlar, doğal deri, şiş ve tığ örgüsü dokumalar, keten, kenevir ve jüt, ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerdir. Rejenere iplikler özellikle kilim ve paspas yapımında, bir de kuruluşumuzdan beri ürettiğimiz Eko yastıklarımızda kullanılır. Yakın çevremizden ve müşterilerden aldığımız eski kumaşlar  da temizlendikten sonra çanta, paspas gibi yeni ürünler için kullanılmaktadır. 

Yerel tedarik

Tüm malzemeleri mümkünse Türkiye'ninfarklı bölgelerinden tedarik ediyoruz. Bu amaçla ülkeyi gezeriz, otantik olarakyetiştirildiği ve üretildiği yerleri, aile işletmelerini ve atölyeleri buluruz.İnternet bağlantısı olmayan ve sosyal medyayı kullanamayan küçük üreticileri deüretici ve tedarik zincirimize dahil ederiz.  

El zanaatı üretimi

Ürünlerimiz geleneksel yöntem veteknikler kullanılarak, yüksek oranda işçilik ve itina ile yapılmaktadır.

Türkiye’nin her köşesi, el zanaatıaçısından çok zengindir. Geleneksel olarak, küçük yaştan itibaren kızlar evdeveya atölyelerde halı-kilim dokuma veya başka tekstil teknikleri öğrenirken,erkek çocuklar çarşıda, çırak olarak ticaret veya zanaat öğrenmeye başlar.

Önceleri aile bütçesine katkı olarakbaşlayan bu iş, çocuklar ustalaştıkça, onlara birer meslek olur.

Ekonomik destek ve sosyalbütünleşmeyi sağlamak amacıyla kadın kooperatifleri ve ev eksenli çalışankadınlarla çalışıyoruz. Aynı zamanda malzeme tedariki veya üretim gerektiriyorsayerel atölyeler ve küçük işletmelere iş vermekteyiz.  

Sosyal ve adil

Ürünlerimizi yapan insanlara karşı sosyaladalet bizim için çok önemlidir.

Pek çok nedenden el zanaatları,üreticilerine, ustalarına yeterli gelir ve refah seviyesi sağlayamaz. Özelliklekadın üreticiler daha zor koşullar altında ve daha çok

çalışmalarına rağmen, kendilerineyetecek geliri elde edemezler. Halbuki kadınlar ve küçük işletmeler, kültürelmirasın yaşatılmasına ve yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlamaktadırlar.

Eldoku, Adil Ticaret (Fair Trade)prensipleri ile hareket etmeye çaba gösterir. Biz ürünlerin malzemesini teminedip üreticiler ile birlikte uygun bir fiyat belirledikten sonra, onları bekletmedenödeme yapıyoruz. Bu fiyat genellikle piyasadan daha yüksektir.

Ancak, sadece bir iş veren olarakdeğil, aynı zamanda üretici ve müşteriler arasında bir iletişim ağ kurarakonların iş potansiyelinin artmasına yardımcı oluyoruz.

Bir marka ve bir vizyonun arabulucusu olarak Eldoku

El yapımı ürünler genellikle markasızdır ve sadece üretildikleri çevrede satılmaktadırlar. Bu kısıtlı pazar bölgesinde, talep de kısıtlı ve düzensiz olmaktadır ve nüfusa bağlı olarak doyma noktasına çabucak ulaşılır. Yerel ürünlerin en belirgin dezavantajı buradadır.

Diğer önemli bir etken de ticaretinartık sınırlar ötesine çok kolayca taşındığı günümüzde oluşan haksız rekabettir. Nüfusu fazla ve düşük sosyo-ekonomik seviyelerde yaşayantoplumlarda, işgücü çok daha ucuzdur. Ürünler artık çok ucuza arz edilmekte veglobal ticaret sayesinde işgücü ve emeği gittikçe daha da ucuzlamaktadır. Sonuçolarak, tüketici, yerel el zanaatları için az para ödemeyi tercih etmektedir. 

ELDOKU, bu ülkenin üreticilerine dikkat çekmek ve onlara ve zanaatlarına destek vermek istiyor. Bu iş modeli sayesinde, adil üretilen ürünleri yerel pazarın ötesine, ulusal ve uluslararası pazara ELDOKU markası altında taşımak istiyoruz. Kısaca ve öz olarak, ELDOKUile Türkiye'deki Adil Ticaret (Fair Trade) girişimine katkı yapmak istiyoruz.


Doğaya saygı - El emeğine değer