Nasıl çalışıyoruz

Eldoku geleneksel el işinin korunması temelinde kadınların ve küçük üreticilerin ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesini hedefleyen bir sosyal kuruluştur.   

Eldoku olarak; ev atölyeleriyle, küçük girişimci kadınlarla, ev eksenli çalışan kadınlar ve kooperatiflerle ortak ürünler üreterek onların pazar paylarını genişletmeye çalışmaktayız.

Kadınların yeteneklerinin üretime dönüşmesi, ekonomide statülerinin yükseltilmesi ve Adil Ticaret bilincinin geliştirilmesi de felsefemizin bir parçasıdır.   

Çevreye zarar vermeden kaynakların ve yerel tedarik zincirinin kullanımı önemli bir prensibimizdir. Ürünlerimizin ham maddesini mümkün olduğu kadar Türkiye'den temin ediyoruz. Bitkisel ve kök boyalarla boyanmış yün ve pamuk, elde dokunmuş kumaşlar, rejenere iplikler ve geri kullanıma uygun olan tekstiller el işleri ürünlerimizin asıl unsurlarını oluşturmaktadır.     

Giderek gelişen küreselleşme, çeşitli kültürlerin ve bölgelerin bir ağ ile birbirine bağlanması, hepimizi birbirimize yaklaştırdı. Ancak, aynı zamanda kaynaklar da yok olmaya  başladı; sosyal uçurumlar derinleşti ve gereken cinsiyet eşitliği sağlanamadı.  

Dünyanın ilerleyişini değiştiremeyiz. Fakat sosyal, ekonomik ve ekolojik yönlerin kötüleşmesini önlemeye destek verebiliriz.  

Küçük olsa da, Eldoku bu konuda adım atmaya başladı. Birlikte yürüdüğümüz üreticimizle, tedarikçimizle, müşterimizle ve takipçimizle gurur duyuyoruz .